Bedrijfsprocesreleasemanager ABS/Aanslagbelastingen (2010 – 2015)

In deze functie was ik verantwoordelijk voor de totale voortbrenging van nieuwe releases voor de inkomstenbelasting. Ik zorgde ervoor dat veranderingen releasematig werden ontworpen, gebouwd, getest en ingevoerd.

In 2010 ben ik gevraagd om releasemanagement vorm te geven. Voor de Belastingdienst was dat nieuw, en het ABS-systeem was het eerste waarbij zo gewerkt ging worden. Dit omdat bij dit grootste middelsysteem van de Belastingdienst de problemen het grootste waren. Automatiseringsaanpassingen leiden toen te vaak tot fouten. Ik heb erop ingezet dat bij elke releases stelselmatig alle benodigde aanpassingen bij raakvlakken, circa 60 ICT-systemen, en niet-ICT werden doorgevoerd. Deze werkwijze leidde tot een risicogerichte aanpak, waarbij steeds in samenhang systeem- en procesaanpassingen werden doorgevoerd.