Actie voor vluchtelingen (2020 tot nu)

Als vrijwilliger voer ik actie voor een humaner vluchtelingenbeleid van Europa en Nederland. Met een aantal mensen heb ik een aantal petities voor Haagse politici georganiseerd, als laatste een oproep van 896 dominees, pastores en voorgangers in september 2020. Daarnaast verspreiden we al ruim een jaar wekelijks een nieuwsbrief om aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp.

De actie leert me hoe belangrijk het is om geloof te blijven houden en te blijven vertrouwen. Maar ook wat de impact kan zijn van we doen, bijvoorbeeld doordat ik vluchtelingen in Griekenland heb mogen meehelpen bij de voorbereiding van een (succesvolle) statusaanvraag en bij het krijgen van een elektrische rolstoel.